หน้าหลักข่าวสารรูปภาพแผนผังเว็บไซต์ติดต่อเรา

ข้อมูลแขวงดุสิต
ชุมชน
ศาสนสถาน
สถานที่สำคัญ
สถานที่ราชการ
สถานศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์
โรงแรม

โรงแรมสวนดุสิตเพลส

สถานที่ตั้ง            :             295 ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทร              :              0 2241 7571- 80
โทรสาร                :              0 2243 6898-9
E-mail                  :              info@dusitplace.com
เว็บไซต์                :              www.dusitplace.com
จำนวนที่พัก         :               120 ห้อง
สันติ ลอด์จ เกสท์เฮ้าส์
สถานที่ตั้ง            :              37 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทร              :              0 2281 2497
โทรสาร                :              0 2628 7626
จำนวนที่พัก         :              15 ห้อง
ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สถานที่ตั้ง            :             13 ถ.พิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทร              :              0 2669 3254-63
E-mail                 :              clt@clt.or.th  
เว็บไซต์               :              www.clt.or.th
จำนวนที่พัก        :              69 ห้อง